Gouden regels voor een vlotte samenwerking

Het reglement van ’t Vlindertje, logopedisten in Hoboken

Om een efficiënte werking te garanderen, vragen wij als logopedisten in Hoboken u om ons reglement na te leven. Hier vindt u de nodige afspraken voor een vlotte samenwerking. Twijfel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

 1. Cliënten worden 5 minuten voor aanvang van de therapie verwacht op de praktijk. Op die manier kunnen de therapieën tijdig beginnen. Indien u te laat komt, wordt de therapie alsnog op het afgesproken uur beëindigd. 
 2. Ouders dienen 5 minuten voor het einde van de therapie aanwezig te zijn om hun kind af te halen. Er wordt tijdens de laatste 5 minuten nog een korte bespreking gehouden over de inhoud van de voorbije therapie. Al te vaak zien wij kinderen die nog een half uur op hun ouders zitten te wachten. Wij zijn geen kinderopvang!
 3. De kinderen dienen telkens schrift/kaft mee te brengen. Het meest optimale is een A4-kaft om de oefenblaadjes in te steken en een A5-schriftje om te communiceren met de school.
 4. Kinderen jonger dan 10 jaar moeten volgens de door het RIZIV opgelegde regels 2x30 minuten op therapie komen. Zij mogen geen therapieën van 60 minuten volgen. Na de 10de verjaardag kan een wijziging naar 1x60 minuten besproken worden met de behandelende therapeut(e). 
 5. Onderzoeken die door het RIZIV geweigerd werden, worden niet uitgeschreven als extra lessen. In dit geval betaalt u het onderzoek volledig zelf.
 6. Bij ongewettigde afwezigheden betaalt u de gemiste les volledig zelf. Deze worden niet op het getuigschrift uitgeschreven. Onder ongewettigde afwezigheden wordt verstaan: niet-geannuleerde afspraken of laattijdig (minder dan 24u op voorhand) geannuleerde afspraken zonder doktersattest of bewijs van overmacht. In vakantieperiodes zal er altijd om een doktersattest gevraagd worden, ook als u 24u op voorhand verwittigd.
 7. Betalingen gebeuren maandelijks. U krijgt op het einde van de maand een overzicht met het te betalen bedrag. Deze betaling dient uiterlijk tegen de 10de van de daarop volgende maand voldaan te zijn. Bij niet- of laattijdige betaling wordt een nalatigheidsonkost van € 5 per week aangerekend. Betalingen gebeuren via domiciliëring/overschrijving/cash (afhankelijk van wat besproken werd tijdens het intakegesprek).
 8. Tijdens het wachten vragen wij u om stil te zijn. Op die manier worden de therapieën die nog bezig zijn niet gestoord.
 9. Kinderen kunnen tijdens het wachten gebruik maken van het speelgoed in de wachtzaal. Gelieve het na gebruik netjes terug op te ruimen.
 10. Gelieve het toilet na gebruik netjes achter te laten. Iedereen gaat graag op een propere WC zitten. Jonge kinderen dienen begeleid te worden door een volwassene.
 11.  Gelieve geen afval achter te laten in de wachtzaal. Er is een vuilbakje voorzien in de wachtzaal.

Wij danken u alvast voor uw medewerking. Heeft u vragen over onze diensten? Neem dan contact op met de logopedisten van ’t Vlindertje in Hoboken. Bij verdere vragen omtrent bovenstaande kan u terecht bij uw behandelende therapeute of op het algemeen nummer 03 500 12 58

Clikc+