Behandeling van spraak-, taal- en leerproblemen bij kinderen

Uw specialist in spraakstoornissen in Hoboken

Team ‘t Vlindertje is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van spraakstoornissen, taal- en leerproblemen bij kinderen vanaf 3 jaar. Van dyslexie tot infantiel slikken, wij helpen u graag bij de behandeling van uiteenlopende problemen. Logopediepraktijk ’t Vlindertje is uw aanspreekpunt voor spraakstoornissen in Hoboken

Kinderen kunnen bij ons onder meer terecht voor:

  • dyslexie: problemen met het technisch en/of begrijpend lezen
  • dysorthografie: problemen met de Nederlandse spellingsvaardigheden
  • dyscalculie: problemen met het automatiseren van de rekenvaardigheden
  • articulatieproblemen/dyspraxie: motorische problemen van de tong, lippen en kaken die de algemene spraakverstaanbaarheid bemoeilijken
  • vertraagde taalontwikkeling: het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taalvaardigheden, gaande van taalbegrip tot taalproductie
  • infantiel slikken: hanteren van een foutief slikpatroon

Indien u of de klasleerkracht een van bovenstaande problemen bij uw kind opmerkt, kunt u ons met al uw vragen vrijblijvend contacteren. Maak een afspraak bij ’t Vlindertje in Hoboken voor de behandeling van spraakstoornissen en meer.

Clikc+